Rishi Prasad & Satsahitya Seva on the occasion of Bhagwan Jagannath Rath Yatra at Jagannath Temple, Bollaram, Hyderabad, Telangana.
Rishi Prasad & Satsahitya Seva on the occasion of Bhagwan Jagannath Rath Yatra at Jagannath Temple, Bollaram, Hyderabad, Telangana.

,