Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Bhavsar Bhavan, Bhavsar Kshatriya Vikas Samithi, Hyderabad, Telangana.
Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Bhavsar Bhavan, Bhavsar Kshatriya Vikas Samithi, Hyderabad, Telangana.

,