Rishi Prasad, Shrimad Bhagwat Gita, and Tulsi Mahima distribution in ‘Laksha Yuva Gala Gitarchana’ program at L.B. Stadium, Hyderabad, Telangana
Rishi Prasad, Shrimad Bhagwat Gita, and Tulsi Mahima distribution in 'Laksha Yuva Gala Gitarchana' program at L.B. Stadium, Hyderabad, Telangana

Rishi Prasad, Shrimad Bhagwat Gita, and Tulsi Mahima distribution in ‘Laksha Yuva Gala Gitarchana’ program at L.B. Stadium, Hyderabad, Telangana

,