One day Vidhyarthi Ujwal Bhavishya Nirmaan Shivir for Girls was organized at Sant Shri Asharamji Bapu Ashram, Shamshabad, Hyderabad, Telangana.
One day Vidhyarthi Ujwal Bhavishya Nirmaan Shivir for Girls was organized at Sant Shri Asharamji Bapu Ashram, Shamshabad, Hyderabad, Telangana.

One day Vidhyarthi Ujwal Bhavishya Nirmaan Shivir for Girls was organized at Sant Shri Asharamji Bapu Ashram, Shamshabad, Hyderabad, Telangana.

,