Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir, Saharpada(Junior), Keonjhar, Odisha
Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir, Saharpada(Junior), Keonjhar, Odisha

Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir, Saharpada(Junior), Keonjhar, Odisha

,