Matri-Pitri Pujan Divas program was celebrated by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Rajeshwari Devi Baburam Inter College, Jaitipur, Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
Matri-Pitri Pujan Divas program was celebrated by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Rajeshwari Devi Baburam Inter College, Jaitipur, Shahjahanpur, Uttar Pradesh.

Matri-Pitri Pujan Divas program was celebrated by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Rajeshwari Devi Baburam Inter College, Jaitipur, Shahjahanpur, Uttar Pradesh.

,