युवा सेवा संघ पटना द्वारा निकाली गई भव्य देशभक्ति व संस्कृति रक्षा वाहन यात्रा कार्यक्रम ।
युवा सेवा संघ पटना द्वारा निकाली गई भव्य देशभक्ति व संस्कृति रक्षा वाहन यात्रा कार्यक्रम ।

युवा सेवा संघ पटना द्वारा निकाली गई भव्य देशभक्ति व संस्कृति रक्षा वाहन यात्रा कार्यक्रम ।

,