Select Calendar Month
 Pradosh Vrat

Shrimad Bhagavad Gita Jayanti,  Trisparsha-Mokshada Ekadashi: (Observance of this Vrata gives the fruit of observing 1000 Ekadashis.)


(Trisparsha-Mokshada Ekadashi)
Shadshiti Sankranti: (From 9.07 a.m. to 3.31 p.m.) (Japa, meditation and meritorious acts give 86,000 fold fruit. – Padma Purana)
(From 9.07 a.m. to 3.31 p.m.)
Masik Durgashtami
 Vivah Panchami
Vinayak Chaturthi
Chandra Darshan,  Margashirsha Sukla Pratipada
Margashirsha Amavasya